zaproponuj artykuł

Instytucje i organizacje

Geoportale

 
ORSIP - Geoportal Województwa Śląskiego
ORSIP - Moduł Przyroda
BioGeo Silesia
 
Geoportal RDOŚ Katowice
geoportal.gov.pl

Biblioteki cyfrowe

 
Kolekcja "Natura" ŚBC
 

Infografiki

Infografika Kleszcze
Kleszcze

Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych

Projekt pod nazwą Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych, realizowany przez Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, od 10 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2022 r.

BankDanych projekt 2017

Dnia 10 kwietnia 2017 r. między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska została zawarta umowa o dofinansowanie projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16-00 pod nazwą Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych. Umowa współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Podstawowym celem realizacji projektu jest:

  • wyeliminowanie luki w procesie zarządzania zasobami przyrodniczymi w kraju poprzez zlikwidowanie problemu braku pełnej informacji przyrodniczej oraz systemu do gromadzenia, analizowania, udostępniania i bieżącej aktualizacji przestrzennych danych przyrodniczych.

Planowane efekty:

  • Uzupełniona wiedza przyrodnicza dotycząca rozmieszczenia siedlisk i gatunków oraz stanu ich zachowania (inwentaryzacje terenowe) wynikające z dokumentów planistycznych oraz innych zdiagnozowanych potrzeb,
  • system informatyczny - Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych, za pomocą którego zostanie zwiększony dostęp do wyników inwentaryzacji przyrodniczych w kraju,
  • metodyki wraz z instrukcją przeprowadzania inwentaryzacji i monitoringów przyrodniczych przy wykorzystaniu nowoczesnych metod zdalnych teledetekcyjnych),
  • standard danych przestrzennych zgodnie z wymogami Dyrektywy INSPIRE na potrzeby systemu informatycznego Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych.

Wartość projektu: 38 557 486,62 zł.
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 32 773 863,62 zł.
Termin realizacji projektu: od 10 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2022 r.

Strona projektu: http://projekty.gdos.gov.pl/bank-danych-o-projekcie

Źródło: http://projekty.gdos.gov.pl/bank-danych-o-projekcie

Pin It

O stronie

Serwis o przyrodzie województwa śląskiego opracowywany jest przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin przyrodoznawstwa. Wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, zapraszamy do współredagowania oraz wzbogacania jego zawartości.

dr Jerzy B. Parusel

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego.

      logo CDPGS small logo slaskie kolorowe rgb

Newsletter

Informacje o bieżących wydarzeniach.

Zapisując się do newslettera zgadzasz się na postanowienia zawarte w naszej Polityce prywatności. Po zapisaniu prześlemy e-mail potwierdzający dopisanie do newslettera. Prosimy o potwierdzenie subskrypcji.

Zbiorcze RSS | Kalendarz RSS

© 2016 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska |
Design by SD LTD / FreshSeo
sponsorzy