zaproponuj artykuł

Instytucje i organizacje

Geoportale

 
ORSIP - Geoportal Województwa Śląskiego
ORSIP - Moduł Przyroda
BioGeo Silesia
 
Geoportal RDOŚ Katowice
geoportal.gov.pl

Biblioteki cyfrowe

 
Kolekcja "Natura" ŚBC
 

Infografiki

Infografika Kleszcze
Kleszcze

Storczyk dwulistnik pszczeli chroniony w województwie śląskim

W dniu 7 listopada 2017 r. ukazało się Zarządzenie RDOŚ Katowice ws. wprowadzenia na terenie woj. śląskiego ochrony gatunkowej dwulistnika pszczelego Ophrys apifera L. Storczyk ten posiada jedyne w Polsce stanowisko w granicach województwa śląskiego. Bez zabiegów ochrony czynnej stanowisko to jest jednak zagrożone wyginięciem. 

Dwulistnik pszczeli Ophrys apifera fot JerzyParusel

W dniu 7 listopada 2017 r. na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ukazało się Zarządzenie Nr 29/2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa śląskiego ochrony gatunkowej dwulistnika pszczelego Ophrys apifera L. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 6 listopada 2017 r., poz. 5845). Wniosek o objęcie tego pięknego i posiadającego jedyne w Polsce stanowisko w granicach województwa śląskiego storczyka złożyło Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w dniu 15 lipca 2015 r.

Dwulistnik pszczeli jest elementem euromediterrańskim, szeroko rozprzestrzenionym w Europie – w zachodniej części z klimatem oceanicznym, po południowe części Skandynawii i Anglii, po Kaukaz na wschodzie i północną Afrykę na południu. Najbliższe stanowiska położone są w Czechach i Słowacji (150 km) oraz na Ukrainie (420 km) i w Niemczech (500 km). W Polsce występuje także drugi gatunek – dwulistnik muszy Ophrys insectifera.

Storczyk ten (w jednym okazie) po raz pierwszy został stwierdzony w Polsce w roku 2010 (Osiadacz i Kręciała 2014). Następne obserwacje pochodzą dopiero z roku 2015. Monitoring populacji, prowadzony przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, wykazał w roku 2015 aż 64 kwitnące rośliny, w roku 2016 – 34, a w roku 2017 – 43 kwitnące storczyki (dane te uwzględniają obserwacje także innych przyrodników). Na jedynym stanowisku w Polsce storczyk ten rośnie w murawie kserotermicznej, która podlega sukcesji ekologicznej w kierunku formacji krzewiastych i drzewiastych. Bez zabiegów ochrony czynnej, stanowisko tego storczyka jest zagrożone wyginięciem. 

Dwulistnik pszczeli w najnowszej czerwonej liście roślin (Kaźmierczakowa i in. 2016) ma kategorię gatunku krytycznie zagrożonego (CR), natomiast nie był oceniany w czerwonej liście roślin naczyniowych województwa śląskiego, gdyż ukazała się ona w roku 2012 (Parusel i in. 2012).

Zarządzenie zostało wydane na podstawie art. 53 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie  przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.). Wprowadza ono następujące zakazy w stosunku do dziko występujących okazów dwulistnika pszczelego:

  • umyślnego niszczenia, zrywania lub uszkadzania,
  • niszczenia siedlisk,
  • pozyskiwania lub zbioru, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny,
  • przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków,
  • wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków,
  • umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym i wprowadzania do środowiska przyrodniczego.

Wprowadzono również zakaz umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego roślin innych, niż dziko występujących. Zarządzenie obowiązuje na okres 5 lat od dnia jego wejścia w życie.

Pin It

O stronie

Serwis o przyrodzie województwa śląskiego opracowywany jest przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin przyrodoznawstwa. Wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, zapraszamy do współredagowania oraz wzbogacania jego zawartości.

dr J.B. Parusel (dyrektor CDPGŚ)

WSL logo kolor poziom cdpgs logo box

Newsletter

Informacje o bieżących wydarzeniach.

Zapisując się do newslettera zgadzasz się na postanowienia zawarte w naszej Polityce prywatności. Po zapisaniu prześlemy e-mail potwierdzający dopisanie do newslettera. Prosimy o potwierdzenie subskrypcji.

Zbiorcze RSS | Kalendarz RSS

© 2016 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska |
Design by SD LTD / FreshSeo
sponsorzy