zaproponuj artykuł

Instytucje i organizacje

Geoportale

 
ORSIP - Geoportal Województwa Śląskiego
ORSIP - Moduł Przyroda
BioGeo Silesia
 
Geoportal RDOŚ Katowice
geoportal.gov.pl

Biblioteki cyfrowe

 
Kolekcja "Natura" ŚBC
 

Infografiki

Infografika Kleszcze
Kleszcze

Ślepiotka to niewielka rzeczka o długości około 8 km, której koryto położone jest w granicach miasta Katowice. Płynie przez  Ochojec (w tym przez rezerwat przyrody "Ochojec"), Ligotę oraz Panewniki, gdzie wpada do Kłodnicy. Zlewnia Ślepiotki jest zlewnią górniczą, w której naturalny reżim hydrologiczny uległ antropogenicznym przekształceniom. Przekształcenia te przyczyniają się do zubożenia zasobów wód podziemnych i zmniejszenia wielkości spływu powierzchniowego. Dlatego gospodarowanie wodami tego cieku wymaga szczególnej odpowiedzialności, której jednak nie wykazują obecni gospodarze doliny Ślepiotki.

Slepiotka 2018 05 19 fot JB Parusel www


Konflikty i zagrożenia    Czytaj dalej...

Dnia 1 stycznia br. weszła w życie nowelizacja Ustawy o ochronie przyrody, liberalizująca m.in. dotychczasowe zasady wycinki drzew i krzewów. Doprowadziło to do niekontrolowanego zwiększenia wycinki drzew i krzewów w skali całego kraju. Stanowczy sprzeciw wobec niekorzystnych zmian w ustawie wyraziły już środowiska naukowe, a organizacje pozarządowe opracowały petycje w sprawie zmiany nowelizacji ustawy o ochronie przyrody i przywrócenia realnej ochrony drzew. Wycięte drzewa można zaznaczyć na mapie korzystając z aplikacji mobilnej "Tu Było Drzewo".

Jesień - Beskid Śląski - fot. Marcin Karetta


Konflikty i zagrożenia    Czytaj dalej...

Dnia 30 listopada 2016 r. Rada Miejska Będzina uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w dzielnicy Małobądź Na etapie konsultacji społecznych projektu planu Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska wniosło uwagi (patrz: załączniki). Plan w obecnym kształcie przewiduje niemal całkowitą zabudowę łąk i muraw, które dotychczas porastały Wzgórze Małobądz, co wiąże się z utratą przyrodniczych walorów tego miejsca.

joomplu:152

Konflikty i zagrożenia    Czytaj dalej...

zwierzetanadrodze

Ogólnopolski Rejestr Śmiertelności Zwierząt na Drogach umożliwia rejestrowanie przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Serwis jest skierowany do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt.

Obserwacje można wysyłać poprzez formularz internetowy: http://zwierzetanadrodze.pl/dodaj-obserwacje


Konflikty i zagrożenia    Czytaj dalej...

O stronie

Serwis o przyrodzie województwa śląskiego opracowywany jest przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin przyrodoznawstwa. Wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, zapraszamy do współredagowania oraz wzbogacania jego zawartości.

dr Jerzy B. Parusel

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego.

      logo CDPGS small logo slaskie kolorowe rgb

Newsletter

Informacje o bieżących wydarzeniach.

Zapisując się do newslettera zgadzasz się na postanowienia zawarte w naszej Polityce prywatności. Po zapisaniu prześlemy e-mail potwierdzający dopisanie do newslettera. Prosimy o potwierdzenie subskrypcji.

Zbiorcze RSS | Kalendarz RSS

© 2016 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska |
Design by SD LTD / FreshSeo
sponsorzy