zaproponuj artykuł

Instytucje i organizacje

Geoportale

 
ORSIP - Geoportal Województwa Śląskiego
ORSIP - Moduł Przyroda
BioGeo Silesia
 
Geoportal RDOŚ Katowice
geoportal.gov.pl

Biblioteki cyfrowe

 
Kolekcja "Natura" ŚBC
 

Infografiki

Infografika Kleszcze
Kleszcze

Przyroda nieożywiona

Województwo śląskie położone jest na bardzo zróżnicowanym geologicznie i geomorfologicznie obszarze. Dzięki temu można tu obserwować wiele typów krajobrazów. Południową część województwa zajmują góry - Beskid Śląski, Beskid Żywiecki oraz część Beskidu Małego i Beskidu Makowskiego, należące do potężnego europejskiego łańcucha górskiego Karpatów. Na północ od obszarów górskich rozciąga się pas kotlin. W Kotlinie Oświęcimskiej rozlewa swoje wody w szerokiej dolinie, wypływająca z gór Wisła. Jest to tzw. "Kraina tysiąca jezior" (Żabi Kraj), gdzie znajduje się największa liczba stawów hodowlanych w województwie, a także największy na tym terenie zbiornik wodny - Zbiornik Goczałkowicki. Dalej na północ teren wznosi się, tworząc Wyżynę Śląską, obejmującą centralną część województwa. Do niej przylegają: Wyżyna Woźnicko-Wieluńska i Krakowsko-Częstochowska. Za nimi, na północno-wschodnich krańcach, położony jest jeszcze fragment Wyżyny Małopolskiej. Zachodnia część województwa, to południowo-wschodni obszar Niziny Śląskiej, należącej do pasa Nizin Środkowopolskich, będącego częścią rozległego Niżu Środkowoeuropejskiego. Zróżnicowanie krajobrazowe województwa wynika, jak już wspomniano, przede wszystkim z budowy geologicznej i związanej z nią morfologii terenu. Skały podłoża warunkują powstawanie specyficznych typów gleb, na których rozwijają się odpowiadające im zbiorowiska roślinne.Także wody powierzchniowe zachowują się inaczej, w zależności od podłoża. I tak na przykład, na terenach Wyżyny Częstochowskiej, zdecydowanie uboższa sieć wód powierzchniowych jest wynikiem bardzo dobrej przepuszczalności skrasowiałych skał wapiennych. Obrazu wszystkiego dopełnia klimat - wymieniany jako ostatni, ale wcale nie mniej ważny element przyrody nieożywionej. Pod tym względem w województwie śląskim, jako niezbyt rozległym obszarze, nie odnotowuje się znaczących skrajności. Wyjątek stanowią góry, gdzie obserwuje się zdecydowanie wyższe opady i niższe temperatury, co wynika ze znanej zależności zmiany warunków klimatycznych wraz ze zmianą wysokości nad poziomem morza. Wzajemnie przeplatające się i ściśle ze sobą powiązane elementy przyrody nieożywionej, tworzą warunki dla życia roślin i zwierząt. Obszary o zbliżonych cechach, głównie morfologicznych, tworzą odrębne regiony wydzielane w tzw. regionalizacji fizycznogeograficznej.

Pin It

O stronie

Serwis o przyrodzie województwa śląskiego opracowywany jest przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin przyrodoznawstwa. Wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, zapraszamy do współredagowania oraz wzbogacania jego zawartości.

dr J.B. Parusel (dyrektor CDPGŚ)

WSL logo kolor poziom cdpgs logo box

Newsletter

Informacje o bieżących wydarzeniach.

Zapisując się do newslettera zgadzasz się na postanowienia zawarte w naszej Polityce prywatności. Po zapisaniu prześlemy e-mail potwierdzający dopisanie do newslettera. Prosimy o potwierdzenie subskrypcji.

Zbiorcze RSS | Kalendarz RSS

© 2016 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska |
Design by SD LTD / FreshSeo
sponsorzy