zaproponuj artykuł

Instytucje i organizacje

Geoportale

 
ORSIP - Geoportal Województwa Śląskiego
ORSIP - Moduł Przyroda
BioGeo Silesia
 
Geoportal RDOŚ Katowice
geoportal.gov.pl

Biblioteki cyfrowe

 
Kolekcja "Natura" ŚBC
 

Infografiki

Infografika Kleszcze
Kleszcze

Rezerwat Ruskie Góry

Leśny rezerwat przyrody Ruskie Góry zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części Wyżyny Częstochowskiej, w gminie Pilica, na południowy-zachód od miejscowości Złożeniec. Został utworzony na powierzchni 153,65 ha, mocą rozporządzenia nr 38/2000 wojewody śląskiego z dnia 10 października 2000 roku (Dz. U. Woj. Śl. nr 39 z dnia 20.10.2000 r.). Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych, płatów żyznej buczyny sudeckiej i jaworzyny górskiej. Rezerwat położony jest w granicach Parku Orlich Gniazd.

Rezerwat Ruskie Góry fot. J. B. Parusel

Rezerwat Ruskie Góry
fot. J. B. Parusel

Rezerwat Ruskie Góry fot. J. B. Parusel

Rezerwat Ruskie Góry
fot. J. B. Parusel

Części wschodnia i zachodnia rezerwatu różnią się pod względem rzeźby terenu. Zdecydowanie intensywniej jest urzeźbiona zachodnia część, gdzie głównym elementem morfologicznym jest ciąg ostańców wapiennych. Wyróżniającymi się formami skałkowymi w partiach szczytowych ostańców są strome ściany skalne. We wschodniej części dominują łagodne wapienne grzbiety, rozcięte przez sieć suchych dolinek erozyjno-denudacyjnych o różnej wielkości. Niektóre z nich są szerokie i płytkie, inne - wąskie, głębokie o stromych zboczach.

Na obszarze rezerwatu wyróżniono 7 zespołów roślinnych, w tym 5 leśnych. Są to: żyzna buczyna sudecka, kwaśna buczyna niżowa, ciepłolubna buczyna storczykowa, jaworzyna górska, świeży bór sosnowy oraz dwa nieleśne zbiorowiska dywanowe. Odnotowano tutaj 232 gatunki roślin naczyniowych, 62 gatunki mszaków oraz 27 gatunków grzybów kapeluszowych. Stwierdzono 23 gatunki roślin objętych ochroną ścisłą, jak: dziewięćsił bezłodygowy, goryczuszka gorzkawa, goryczuszka orzęsiona, języcznik zwyczajny, lilia złotogłów, naparstnica zwyczajna, orlik pospolity, paprotka zwyczajna, pomocnik baldaszkowy, rojnik pospolity, śnieżyczka przebiśnieg, wawrzynek wilczełyko, widłak goździsty oraz storczyki - buławnik czerwony, buławnik mieczolistny, buławnik wielkokwiatowy, gnieźnik leśny, kruszczyk rdzawoczerwony, kruszczyk szerokolistny, podkolan biały, storzan belistny, wyblin jednolistny i żłobik koralowaty. Spośród wymienionych roślin na szczególną uwagę zasługuje języcznik zwyczajny (górski gatunek paproci, na niżu występujący głównie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w rezerwacie rośnie na ocienionych i masywnych ścianach skalnych) oraz ginące w skali kraju storczyki, zamieszczone w Czerwonej księdze roślin - buławnik czerwony, storzan bezlistny oraz wyblin jednolistny. Rośnie tu także 8 gatunków roślin objętych ochroną częściową - barwinek pospolity, bluszcz pospolity, kalina koralowa, konwalia majowa, kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, marzanka wonna i pierwiosnka wyniosła. Osobliwością florystyczną rezerwatu jest najobfitsze stanowisko przetacznika górskiego (rośliny górskiej, rzadkiej na niżu polskim) na obszarze środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.

Świat zwierząt rezerwatu Ruskie Góry, z wyjątkiem awifauny, nie podlegał szczegółowym badaniom. Odnotowano tu, objęte ochroną ścisłą, chrząszcze z rodziny biegaczowatych, jak: biegacz fioletowy, biegacz gajowy, biegacz skórzasty i gładki. Fauna zwierząt kręgowych reprezentowana jest przez 2 gatunki płazów - ropuchę szarą i żabę trawną, 2 gatunki gadów - jaszczurkę zwinkę i padalca zwyczajnego, 17 gatunków ssaków (m.in. jeż wschodni, kret, łasica łaska, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, wiewiórka, tchórz, zębiełek białawy) oraz 42 gatunki ptaków. Szczegółowe badania awifauny wykazały 34 gatunki ptaków lęgowych (1/3 gnieżdżących się ptaków to dziuplaki) oraz 8 zalatujących. W bogatym zespole ptaków wyróżniają się gatunki rzadkie, wykorzystujące podczas pory lęgowej dziuplaste drzewa, jak: gołąb siniak, pleszka i muchołówka mała. Pozostałe, interesujące lęgowe gatunki to: dzięcioł czarny, puszczyk, muchołówka żałobna, muchołówka szara, świstunka i wilga. Spośród rzadkich ptaków nielęgowych do rezerwatu zalatują: dzięcioł zielony, muchołówka białoszyja i orzechówka.

Wyjątkowe walory przyrodniczo-krajobrazowe Ruskich Gór, m.in. nagromadzenie osobliwości geomorfologicznych oraz florystycznych, w pełni zasługują na ochronę w formie rezerwatu przyrody.

Materiał strony opracowano 22 lutego 2005 roku. Autor opracowania: A. Henel.

Pin It

O stronie

Serwis o przyrodzie województwa śląskiego opracowywany jest przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin przyrodoznawstwa. Wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, zapraszamy do współredagowania oraz wzbogacania jego zawartości.

dr Jerzy B. Parusel

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego.

      logo CDPGS small logo slaskie kolorowe rgb

Newsletter

Informacje o bieżących wydarzeniach.

Zapisując się do newslettera zgadzasz się na postanowienia zawarte w naszej Polityce prywatności. Po zapisaniu prześlemy e-mail potwierdzający dopisanie do newslettera. Prosimy o potwierdzenie subskrypcji.

Zbiorcze RSS | Kalendarz RSS

© 2016 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska |
Design by SD LTD / FreshSeo
sponsorzy