logo
Jaworzyna w rezerwacie przyrody Dziobaki, fot. 
J. Parusel

  • |
  • | aktualizacja:
  • | Drukuj E-mail
W malakofaunie Śląska znajdują się mięczaki żyjące w wodzie słodkiej oraz na lądzie. Oceny stopnia zagrożenia na obszarze Górnego Śląska doczekały się dotychczas tylko gatunki słodkowodne (ślimaki i małże). Brak jest natomiast rozpoznania stopnia zagrożenia ślimaków lądowych na tym samym obszarze.

Do roku 1988 (według Katalogu fauny Polski) na Górnym Śląsku odnotowano 68 gatunków ślimaków lądowych. Liczba ta odpowiada 38,4-39,5% liczby gatunków znanych obecnie z Polski i świadczy o niepełnym jeszcze stopniu rozpoznania tej grupy na obszarze Górnego Śląska. Na wydanej w 2002 roku polskiej czerwonej liście zwierząt (Głowaciński Z. Red. 2002. Czerwona lista zwierząt zagrożonych i ginących w Polsce.) znalazło się 25 gatunków, które były wcześniej wykazywane z terenu Górnego Śląska. Wśród nich znalazły się gatunki objęte ścisłą ochroną gatunkową w Polsce, takie jak: igliczek karpacki Acicula parcelineata (DD) znajdowany w ściółce wilgotnych lasów, w okolicach Dzięgielowa i w rezerwacie Śrubita, poczwarówka zwężona Vertigo angusitor (EN) spotykana na wilgotnych łąkach, w północnej części Jury Krakowsko-Wieluńskiej i ślimak ostrokrawędzisty Helicigona lapicida (NT), notowany kiedyś w Bolęcinie i Brodłach, który przystosował się do życia w szczelinach skał, ruin, starych murów.

Z pozostałych gatunków, które nie znajdują się pod ścisłą ochroną, należy zwrócić uwagę na takie gatunki jak: poczwarówka sklepiona Pupilla sterri z Zielonej Góry koło Częstochowy, piramidka naskalna Pyramidula rupestris, poczwarówka zaostrzona Chondrina clienta, świdrzyk mały Clausilia parvula, świdrzyk nadrzewny Clausilia cruciata, które mogą być spotykane na Jurze oraz ślimak Lubomirskiego Trichia lubomirskii znaleziony w Ogrodzieńcu i w Cieszynie. Następnie poczwarówka maczugowata Orcula doliolum z Dzięgielowa, ślinik mały Arion intermedius z okolic Cieszyna, szklarka lśniąca Aegopinella nitens występująca na Tule, czy najbardziej charakterystyczny dla okolic Cieszyna, Dzięgielowa, Tułu i Goleszowa - ślimak bielaczek Candidula unifasciata. Grupę wymienianych gatunków uzupełniają te, które znajdowane mogą być w Beskidach: szklarka gładka Oxychillus glaber, dauderbadia krótkonoga Dauderbadia brevipes, Lehmania macrophlagellata, świdrzyk rozdęty Macrogastra tumida, świdrzyk krępy Vestia gulo, świdrzyk karpacki Vestia turgida czy ślimak aksamitny Causa holosericeum.

Kilka z zagrożonych gatunków znajduje się poza wymienianymi terenami. Należą do tej grupy: szklarka zielonawa Nesovitrea petronella odnotowana z Kobylna koło Opola, pomrów błękitny Bielzia coerulans i ślimak ługowłosy Trichia villosula z Chełmka, Deroceras rodnae ze Złotego Potoku. Wszystkie wymienione powyżej gatunki znajdują się obecnie w kategorii VU lub NT. Nie jest natomiast rozpoznany status zagrożenia wałkówki trójzębnej Chondrula tridens, która do roku 1988 była oceniana jako gatunek rzadki na Śląsku.

Materiał strony opracowano 15 marca 2004 roku. Autor opracowania: A. Miszta.

Warto zobaczyć

Ciekawe przyrodniczo miejsca, które warto zobaczyć!

Do pobrania

Dokumenty, prezentacje multimedialne, filmy o tematyce przyrodniczej itp.