zaproponuj artykuł

Instytucje i organizacje

Geoportale

 
ORSIP - Geoportal Województwa Śląskiego
ORSIP - Moduł Przyroda
BioGeo Silesia
 
Geoportal RDOŚ Katowice
geoportal.gov.pl

Biblioteki cyfrowe

 
Kolekcja "Natura" ŚBC
 

Infografiki

Infografika Kleszcze
Kleszcze

Konferencja naukowa „Przyroda żywa województwa śląskiego – stan poznania, ochrony i zagrożenia”

W zatwierdzonym planie pracy Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska na rok 2020 zostało zaplanowane zorganizowanie jednodniowej konferencji naukowej na temat „Przyroda żywa województwa śląskiego – stan poznania, ochrony i zagrożenia”. Jej celem było podsumowanie dotychczasowych badań nad przyrodą województwa śląskiego, prowadzonych przez instytucje naukowe, towarzystwa i organizacje oraz miłośników przyrody, a także prezentacja ich dorobku. W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, zorganizowanie tej konferencji nie było możliwe. Dlatego postanowiono wydać publikację dotyczącą tematu konferencji w formie raportu o stanie przyrody województwa śląskiego. Artykuły do raportu nadsyłać można w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

konferencja2020 banner2kadr Copy

 

Szanowni Przyrodnicy!

W zatwierdzonym planie pracy Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska na rok 2020 zostało zaplanowane zorganizowanie jednodniowej konferencji naukowej na temat „Przyroda żywa województwa śląskiego – stan poznania, ochrony i zagrożenia”. Jej celem było podsumowanie dotychczasowych badań nad przyrodą województwa śląskiego, prowadzonych przez instytucje naukowe, towarzystwa i organizacje oraz miłośników przyrody, a także prezentacja ich dorobku. W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, zorganizowanie tej konferencji nie jest możliwe. Dlatego postanowiono wydać publikację dotyczącą tematu konferencji w formie raportu o stanie przyrody województwa śląskiego.

Planowane wydawnictwo stanowi wkład Województwa Śląskiego w realizację celów proklamowanej Dekady Bioróżnorodności Organizacji Narodów Zjednoczonych 2011-2020 (United Nations Decade on Biodiversity 2011-2020), którą zapoczątkował w roku 2010 Rok Różnorodności Biologicznej ONZ. Cele badań i ochrony różnorodności biologicznej w województwie śląskim zostały już uwzględnione w Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030 (przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego w roku 2012) oraz w 6 tomach wydawnictwa seryjnego Raporty Opinie, wydanych przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w latach 2012-2013.      

Planowane wydawnictwo będzie monografią, zawierającą zamówione artykuły przeglądowe opracowane przez specjalistów z różnych dziedzin przyrodoznawstwa oraz artykuły nadesłane przez zainteresowanych badaczy w terminie do 31 sierpnia 2020 r. Wszystkie artykuły będą recenzowane, zostanie powołany Komitet Naukowy oraz Komitet Redakcyjny wydawnictwa. Druk wydawnictwa planowany jest w grudniu 2020 roku.     

Artykuły należy przygotować zgodnie ze wskazówkami dla autorów (w załączeniu).  

Jerzy Parusel
Dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

„Przyroda żywa województwa śląskiego – stan poznania, ochrony i zagrożenia”

Wydawnictwo podsumowujące dotychczasowe badania nad przyrodą województwa śląskiego, prowadzone przez instytucje naukowe, towarzystwa i organizacje oraz miłośników przyrody.

 

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Leszek Marynowski

Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego

Prof. zw. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget

Dyrektor Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik

Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. Jacek Gorczyca

Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. Adam Stebel

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dr Roland Dobosz

Dział Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Dr Paweł Kojs

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie

Dr Barbara Majchrzak

Katedra Biochemii, Biotechnologii i Ekotoksykologii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Dr Mirosława Mierczyk-Sawicka

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

 

KOMITET REDAKCYJNY

Dr Jerzy Parusel

Dr Michał Romańczyk

Mgr Agnieszka Wower

Mgr Marta Duda

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

O stronie

Serwis o przyrodzie województwa śląskiego opracowywany jest przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin przyrodoznawstwa. Wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, zapraszamy do współredagowania oraz wzbogacania jego zawartości.

dr Jerzy B. Parusel

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego.

      logo CDPGS small logo slaskie kolorowe rgb

Newsletter

Informacje o bieżących wydarzeniach.

Zapisując się do newslettera zgadzasz się na postanowienia zawarte w naszej Polityce prywatności. Po zapisaniu prześlemy e-mail potwierdzający dopisanie do newslettera. Prosimy o potwierdzenie subskrypcji.

Zbiorcze RSS | Kalendarz RSS

© 2020 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska |
Design by PF / FreshSeo
sponsorzy


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.