Konkurs fotograficzny "Jurajska przyroda w obiektywie"

Dział Przyrody Muzeum Częstochowskiego zaprasza do udziału w III edycji konkursu "Jurajska przyroda w obiektywie". Termin nadsyłania prac: 31.12.2019 roku.

JurajskaPrzyrodaWObiektywie 2019

Pragniemy zachęcić młodych ludzi do interpretowania świata przyrody poprzez sztukę, jaką jest fotografia.

Oceny nadesłanych prac dokona Jury w składzie:

Krzysztof Pierzgalski – przyrodnik, fotograf. Przewodniczący Jury;

Jacenty Dędek – fotograf, dokumentalista, współpracownik polskiej edycji magazynu National Geographic;

Ilona Nawrot – nauczyciel przyrody i plastyki ZSP nr 1 w Częstochowie;

dr Ewa Kaczmarzyk – Kierownik Działu Przyrody Muzeum Częstochowskiego;

Elżbieta Janik – Dział Przyrody Muzeum Częstochowskiego.

Prace należy składać do 31.12.2019 roku w Dziale Przyrody Muzeum Częstochowskiego (Kamienica, ul. Katedralna 8) lub nadsyłać na adres: Muzeum Częstochowskie, Dział Przyrody, al. NMP 47, 42–217 Częstochowa z dopiskiem: III edycja Konkursu fotograficznego Jurajska przyroda w obiektywie.

Regulamin dostępny jest na stronie: http://www.muzeumczestochowa.pl/edukacja/