Edukacja regionalna – konkursy '2020

Z początkiem roku 2020 zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach dotyczących regionu Górnego Śląska!

board 3695073 1920 820x547

Edukacja regionalna w szkole jest bardzo ważną interdyscyplinarną dziedziną nauczania, która opiera się na przekazywaniu wiedzy na temat regionu oraz jego kultury. W kontekście ochrony przyrody i zachowań prośrodowiskowych ważne, by w dzieciach i młodzieży wzbudzić pozytywne emocje dotyczące regionu, w którym żyją, wtedy chęć dbania o swoją „małą ojczyznę” jest większa.
Według wypowiedzi nauczycieli i nauczycielek (za mgr Mariusz Grabowski, Edukacja regionalna w kontekście teoretycznym) wynika, że edukacja regionalna polega na:

Z początkiem roku 2020 zachęcamy zatem do wzięcia udziału w konkursach dotyczących regionu Górnego Śląska:

Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku – edycja X: Górny Śląsk – kolory energii. Dziedzictwo – wyzwania – perspektywy

http://slaskaolimpiada.cba.pl/?page_id=21

Konkurs wiedzy: Edukacja regionalna w szkole - edycja XI: Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu...- Jan Paweł II

http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2020/01/regulamin-konkursu-edukacja-regionalna-w-szkole.pdf

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie "Silesia Incognita"

http://muzeum.tychy.pl/wp-content/uploads/2019/12/muzeum_miejskie_tychy_silesia_incognita_2020_regulamin.pdf

Aktualna baza „stałych” konkursów z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej, organizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe z terenu województwa śląskiego w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (EKOedukacja_konkursy_2020-01-20.xls)EKOedukacja_konkursy_2020-01-20.xls[Baza konkursów ekologiczno-przyrodniczych]43 kB