zaproponuj artykuł

Instytucje i organizacje

Geoportale

 
ORSIP - Geoportal Województwa Śląskiego
ORSIP - Moduł Przyroda
BioGeo Silesia
 
Geoportal RDOŚ Katowice
geoportal.gov.pl

Biblioteki cyfrowe

 
Kolekcja "Natura" ŚBC
 

Infografiki

Infografika Kleszcze
Kleszcze

Tu Było Drzewo

Dnia 1 stycznia br. weszła w życie nowelizacja Ustawy o ochronie przyrody, liberalizująca m.in. dotychczasowe zasady wycinki drzew i krzewów. Doprowadziło to do niekontrolowanego zwiększenia wycinki drzew i krzewów w skali całego kraju. Stanowczy sprzeciw wobec niekorzystnych zmian w ustawie wyraziły już środowiska naukowe, a organizacje pozarządowe opracowały petycje w sprawie zmiany nowelizacji ustawy o ochronie przyrody i przywrócenia realnej ochrony drzew. Wycięte drzewa można zaznaczyć na mapie korzystając z aplikacji mobilnej "Tu Było Drzewo".

Jesień - Beskid Śląski - fot. Marcin Karetta

Zdjęcie ilustracyjne: Beskid Śląski - Jesień, fot. Marcin Karetta

Należy jednak pamiętać, że mimo niekorzystnej nowelizacji Ustawy o ochronie przyrody w zakresie wycinki drzew i krzewów, wciąż w mocy jest prawo o ochronie gatunkowej zwierząt!

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, dnia 1 marca rozpoczyna się okres, w którym nie można usuwać gniazd ptasich. Ten moment traktowany jest jako początek sezonu lęgowego ptaków. Aż do 16 października pod szczególną ochroną znajdują się więc także drzewa – zarówno te będące miejscem gniazdowania, jak i te, które są dla ptaków obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania.

Rozporządzenie zakazuje m.in. „niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania”, „niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień” dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową.

Podobna ochrona dotyczy więc także drzew, na których swoje gniazdo lub siedlisko mają m.in. wiewiórka pospolita, nietoperze: nocek Bechsteina, borowiaczek i borowiec olbrzymi oraz owady: pachnica dębowa, kozioróg dębosz, średzinka, nadobnica alpejska (gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi), zgniotek cynobrowy i szkarłatny oraz kozioróg bukowiec.

Drzewa, na których gniazdują wymienione wyżej gatunki oraz wszystkie chronione gatunki ptaków oraz drzewa w okolicy gniazd, które stanowią ich miejsca żerowania, nie mogą być wycięte bez zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska!

Źródło (strona OTOP): http://otop.org.pl/2017/02/28/oficjalne-rozpoczecie-sezonu-legowego-ptakow/


Zachowanie drzew i krzewów na terenach nieleśnych to priorytet

Grupa naukowców skupionych w Nauce dla Przyrody przygotowała obszerne opracowanie wyjaśniające dlaczego liberalizacja zasad wycinki drzew i krzewów jest zła, przypominając przy tym znaczenie zadrzewień, zakrzewień oraz pojedynczych drzew i krzewów.

Liberalizacja przepisów dotyczących wycinki drzew i krzewów dotyczy przede wszystkim terenów nieleśnych, czyli obszarów miejskich oraz wiejskich, w tym terenów rolniczych, w których drzewa i krzewy pełnią wiele bardzo ważnych funkcji. Główna zmiana zawarta w tej nowelizacji polega na tym, że znacznie poszerzono katalog wyjątków (art. 83f) od obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Wycinając drzewa i krzewy poza lasami (na terenach zabudowanych i poza nimi) bezpowrotnie traci się ogromną część usług ekosystemowych, w tym takich, które są kluczowe nie tylko dla stanu środowiska przyrodniczego, ale także dla dobrostanu (w tym życia i zdrowia) człowieka. W świetle zmian legislacyjnych, jakie się dokonały, można stwierdzić, że otwiera się szerokie pole do niszczenia drzew i krzewów w naszym otoczeniu, pomimo, że są cenne i ważne z powodów przyrodniczych, estetycznych i ekonomicznych.

Pełny tekst opracowania: https://naukadlaprzyrody.files.wordpress.com/2017/02/kujawa_i_in_2017_znaczenie_drzew_krzewow2.pdf

Czytaj także: http://www.wbios.us.edu.pl/tl_files/dzialalnosc/2017-02_wycinka-drzew.pdf

Źródło: https://naukadlaprzyrody.pl/2017/02/22/zachowanie-drzew-i-krzewow-na-terenach-nielesnych-to-priorytet/


Drzewa w miastach mogą tworzyć enklawy czystego powietrza

Opinia eksperta, ekologa roślin, dr hab. Marcina Zych z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego dla PAP: "Gęsto zadrzewione parki i skwery mogą stworzyć w warunkach miejskich enklawy niemal pozbawione szkodliwych pyłów obecnych w atmosferze". Zimą walkę ze smogiem ułatwią rośliny iglaste. "Ich igły są często pokryte grubą warstwą wosku, która działa jak lep na cząstki pyłów".

Czytaj więcej: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,413148,ekspert-drzewa-w-miastach-moga-tworzyc-enklawy-czystego-powietrza.html,413148,ekspert-drzewa-w-miastach-moga-tworzyc-enklawy-czystego-powietrza.html


Petycja w sprawie zmiany nowelizacji ustawy o ochronie przyrody

Organizacje pozarządowe zwróciły się do prezydenta Andrzeja Dudy, prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego oraz premier Beaty Szydło z petycją w sprawie zmiany nowelizacji ustawy o ochronie przyrody i przywrócenia realnej ochrony drzew.

 W petycji wymieniono szkodliwe zmiany, jakie wprowadziła zmiana ustawy o ochronie przyrody, m.in.:

  • zgodnie z art. 83f. ust. 1 pkt. 3): zwiększenie obwodu drzew na które nie jest wymagane zezwolenie z 25 cm i 35 cm na wysokości 5 cm do 50 cm i 100 cm na wysokości 130 cm.

Zmiana ta powoduje, iż bez zezwolenia wycinane są duże, stare drzewa na terenach gmin, a dodatkowo wprowadzenie pomiaru obwodu na wysokości 130 cm nad ziemią uniemożliwia pomiar drzewa po wycince.

  • zgodnie z art. 83f. ust. 1 pkt. 3a): całkowite zniesienie obowiązku uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew z terenów prywatnych, gdy drzewa są usuwane na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Przepis ten budzi  bardzo duże kontrowersje, gdyż już doprowadził do masowych wycinek. W praktyce trudno jest udowodnić osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą na prywatnym terenie, że wycinka związana jest z ich działalnością gospodarczą, nawet gdy jest to dość ewidentne.

  • zgodnie z art. 84. ust. 1: umożliwienie gminom rozszerzania katalogu kryteriów związanych z wycinką drzew, na które nie trzeba wnioskować o wycinkę.

Szkodliwość tego przepisu polega na tym, iż gminy mogą dowolnie kształtować politykę związaną z wycinką drzew i zgodnie z przepisami maja możliwość dowolnego zwiększania obwodu drzew, ich wieku, ale także celu usunięcia. Nie daje się natomiast gminom możliwości zaostrzenia kryteriów liberalizujących wycinki.

  • zgodnie z art. 86. ust. 7: zniesione zostały opłaty za wycinkę drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza 120 cm lub 80 cm, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze.

Z przepisu jasno wynika, że jest on skierowany do podmiotów gospodarczych i osób planujących zabudowę terenów nieużytkowanych.

Organizacje pozarządowe wnioskują o zmianę nowelizacji, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r. poprzez usunięcie szkodliwych zapisów. Zwracają się także z prośbą o przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych przy uchwalaniu kolejnej nowelizacji ustawy, uwzględniających zarówno przedstawicieli samorządu lokalnego jak i organizacji społecznych.

Czytaj więcej: http://otop.org.pl/2017/03/01/petycja-sprawie-zmiany-nowelizacji-ustawy-o-ochronie-przyrody/


Tu Było Drzewo - Akcja społecznego monitorowania wycinki drzew

Pomóżmy gminom wspólnie ocenić skalę problemu wycinki drzew w Polsce!

Oficjalna stron projektu i aplikacja mobilna do pobrania: http://tubylodrzewo.pl/

TuByloDrzewo

O stronie

Serwis o przyrodzie województwa śląskiego opracowywany jest przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin przyrodoznawstwa. Wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, zapraszamy do współredagowania oraz wzbogacania jego zawartości.

dr Jerzy B. Parusel

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego.

      logo CDPGS small logo slaskie kolorowe rgb

Newsletter

Informacje o bieżących wydarzeniach.

Zapisując się do newslettera zgadzasz się na postanowienia zawarte w naszej Polityce prywatności. Po zapisaniu prześlemy e-mail potwierdzający dopisanie do newslettera. Prosimy o potwierdzenie subskrypcji.

Zbiorcze RSS | Kalendarz RSS

© 2020 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska |
Design by PF / FreshSeo
sponsorzy


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.