zaproponuj artykuł

Instytucje i organizacje

Geoportale

 
ORSIP - Geoportal Województwa Śląskiego
ORSIP - Moduł Przyroda
BioGeo Silesia
 
Geoportal RDOŚ Katowice
geoportal.gov.pl

Biblioteki cyfrowe

 
Kolekcja "Natura" ŚBC
 

Infografiki

Infografika Kleszcze
Kleszcze

Palący problem – barszcz Sosnowskiego

W przypadku stwierdzenia barszczu Sosnowskiego należy zwrócić się z informacją do właściwego urzędu gminy.

barszczSosnowskiego

"W związku z pojawiającymi się interwencjami, dotyczącymi występujących w województwie śląskim stanowisk barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi informujemy, że w przypadku jego stwierdzenia, należy zwrócić się z informacją do właściwego urzędu gminy.

Lokalne populacje barszczu Sosnowskiego powinny być kontrolowane na poziomie gminy. Samorządy są do tego zobowiązane ustawą z 1990 r. o samorządzie gminnym, która mówi, że do zadań własnych gminy należą m. in. sprawy związane z ochroną środowiska i przyrody oraz ochrony zdrowia. Ten sam akt prawny upoważnia także organy gminy do stanowienia aktów prawa miejscowego. Zgodnie z treścią artykułu 40, rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli. Przepisy takie, mogą obligować właścicieli terenów, na którym występuje barszcz Sosnowskiego, do skutecznego usunięcia rośliny.

Ponadto, artykuł 15 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przewiduje, że jeżeli z winy właściciela terenu wystąpi problem degradacji gruntów stanowiących użytki rolne, a za takie można uznać występowanie populacji gatunku inwazyjnego, wówczas wójt (burmistrz, prezydent) nakazuje właścicielowi wykonanie odpowiednich zabiegów. W przypadku niewykonania decyzji, wójt (burmistrz, prezydent) zleca wykonanie zastępcze tych zabiegów na koszt właściciela.

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Fundacja „Palący Problem – Heracleum” wykonała ekspertyzę „Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski”. Dokument stanowi kompendium wiedzy o biologii tych inwazyjnych gatunków i ich wpływie na środowisko przyrodnicze oraz organizmy żywe, w tym na zdrowie człowieka. W opracowaniu można także znaleźć przegląd metod zwalczania barszczy oraz potencjalne źródła finansowania działań zmierzających do wyeliminowania populacji tych gatunków ze środowiska przyrodniczego."

Więcej informacji na temat występowania barszczu Sosnowskiego: http://barszcz.edu.pl/

Źródło (tekst i zdjęcie ilustracyjne): http://katowice.rdos.gov.pl/palacy-problem-barszcz-sosnowskiego

O stronie

Serwis o przyrodzie województwa śląskiego opracowywany jest przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin przyrodoznawstwa. Wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, zapraszamy do współredagowania oraz wzbogacania jego zawartości.

dr Jerzy B. Parusel

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego.

      logo CDPGS small logo slaskie kolorowe rgb

Newsletter

Informacje o bieżących wydarzeniach.

Zapisując się do newslettera zgadzasz się na postanowienia zawarte w naszej Polityce prywatności. Po zapisaniu prześlemy e-mail potwierdzający dopisanie do newslettera. Prosimy o potwierdzenie subskrypcji.

Zbiorcze RSS | Kalendarz RSS

© 2020 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska |
Design by PF / FreshSeo
sponsorzy


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.