Sterniczka w województwie śląskim

W dniach 4-6 listopada 2014 przy południowym brzegu zbiornika Dzierżno Duże przebywała samica sterniczki Oxyura leucocephala – nowego gatunku kaczki w województwie śląskim. Wcześniejsza wzmianka o tym gatunku z terenu województwa pochodziła z roku 1924 i dotyczyła samca zastrzelonego na stawach Wielikąt. Jednakże, ze względu na brak zachowanego okazu tego osobnika uznano ostatnio ten fakt za niepewny. Dzięki obserwacji z Dzierżna sterniczka wraca więc na listę ptaków województwa śląskiego. Kaczka ta jest gatunkiem południowym, a jej najbliższe Polsce, stałe lęgowiska znajdują się w Turcji i Hiszpanii. Ze względu na raczej osiadły tryb życia sterniczka jest rzadko obserwowana daleko od swoich lęgowisk. Opisywana obserwacja jest dopiero 16 przypadkiem jej obserwacji w Polsce. Fakt ten jest tym ciekawszy, że gatunek ten wykazuje ostatnio silne trendy spadkowe i stała się gatunkiem zagrożonym. Jedną z przyczyn jest silna konkurencja ze strony jej krewniaczki – sterniczki jamajskiej Oxyura jamaicensis, zawleczonej z Ameryki do wielu parków i ogrodów zachodniej Europy.

dzierznod

 Zbiornik Dzierżno Duże