zaproponuj artykuł

Instytucje i organizacje

Geoportale

 
ORSIP - Geoportal Województwa Śląskiego
ORSIP - Moduł Przyroda
BioGeo Silesia
 
Geoportal RDOŚ Katowice
geoportal.gov.pl

Biblioteki cyfrowe

 
Kolekcja "Natura" ŚBC
 

Infografiki

Infografika Kleszcze
Kleszcze

We wrześniu 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+, a wraz z nim Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego oraz Prognozę oddziaływania na środowisko Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego.

OEFG 2015 okladka


Planowanie    Czytaj dalej...

Dnia 13 września br. w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej rozpoczęła się pierwsza debata ekspertów nad inicjatywą strategiczną „Kierunek Śląskie 3.0". Kolejne spotkania odbędą się w dniach: 21 września (Rybnik), 23 września (Częstochowa), 27 września (Bielsko-Biała). Spotkanie było kolejnym etapem realizacji pionierskiego planu budowania programu rozwoju województwa śląskiego w oparciu o konsultacje społeczne, dialog i partycypację. Ich celem jest poddanie pod dyskusję sformułowanych w dokumencie kierunków rozwoju regionu oraz ich uzupełnienie o nowe, oddolne projekty.

Czytaj więcej: http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=8474


Planowanie    Czytaj dalej...

12 listopada 2012 r. Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą Nr IV/28/2/2012 przyjął „Strategię Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030”. Prace nad dokumentem rozpoczęły się 30 lipca 2009 roku, wraz podjęciem uchwały Sejmiku o przystąpieniu do opracowania Strategii. Dokument powstawał we współpracy Urzędu Marszałkowskiego i Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Czynny udział w pracach miały również samorządy lokalne województwa śląskiego i ościennych województw, przedstawiciele uczelni wyższych i środowisk naukowo-badawczych oraz organizacje pozarządowe. W okresie od 9 września do 15 października 2011 trwały konsultacje społeczne nad projektem Strategii.


Planowanie    Czytaj dalej...

Planowanie

O stronie

Serwis o przyrodzie województwa śląskiego opracowywany jest przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin przyrodoznawstwa. Wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, zapraszamy do współredagowania oraz wzbogacania jego zawartości.

dr Jerzy B. Parusel

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego.

      logo CDPGS small logo slaskie kolorowe rgb

Newsletter

Informacje o bieżących wydarzeniach.

Zapisując się do newslettera zgadzasz się na postanowienia zawarte w naszej Polityce prywatności. Po zapisaniu prześlemy e-mail potwierdzający dopisanie do newslettera. Prosimy o potwierdzenie subskrypcji.

Zbiorcze RSS | Kalendarz RSS

© 2016 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska |
Design by SD LTD / FreshSeo
sponsorzy