zaproponuj artykuł

Instytucje i organizacje

Geoportale

 
ORSIP - Geoportal Województwa Śląskiego
ORSIP - Moduł Przyroda
BioGeo Silesia
 
Geoportal RDOŚ Katowice
geoportal.gov.pl

Biblioteki cyfrowe

 
Kolekcja "Natura" ŚBC
 

Infografiki

Infografika Kleszcze
Kleszcze

Przyroda nieożywiona

Województwo śląskie położone jest na bardzo zróżnicowanym geologicznie i geomorfologicznie obszarze. Dzięki temu można tu obserwować wiele typów krajobrazów. Południową część województwa zajmują góry - Beskid Śląski, Beskid Żywiecki oraz część Beskidu Małego i Beskidu Makowskiego, należące do potężnego europejskiego łańcucha górskiego Karpatów. Na północ od obszarów górskich rozciąga się pas kotlin. W Kotlinie Oświęcimskiej rozlewa swoje wody w szerokiej dolinie, wypływająca z gór Wisła. Jest to tzw. "Kraina tysiąca jezior" (Żabi Kraj), gdzie znajduje się największa liczba stawów hodowlanych w województwie, a także największy na tym terenie zbiornik wodny - Zbiornik Goczałkowicki. Dalej na północ teren wznosi się, tworząc Wyżynę Śląską, obejmującą centralną część województwa. Do niej przylegają: Wyżyna Woźnicko-Wieluńska i Krakowsko-Częstochowska. Za nimi, na północno-wschodnich krańcach, położony jest jeszcze fragment Wyżyny Małopolskiej. Zachodnia część województwa, to południowo-wschodni obszar Niziny Śląskiej, należącej do pasa Nizin Środkowopolskich, będącego częścią rozległego Niżu Środkowoeuropejskiego. Zróżnicowanie krajobrazowe województwa wynika, jak już wspomniano, przede wszystkim z budowy geologicznej i związanej z nią morfologii terenu. Skały podłoża warunkują powstawanie specyficznych typów gleb, na których rozwijają się odpowiadające im zbiorowiska roślinne.Także wody powierzchniowe zachowują się inaczej, w zależności od podłoża. I tak na przykład, na terenach Wyżyny Częstochowskiej, zdecydowanie uboższa sieć wód powierzchniowych jest wynikiem bardzo dobrej przepuszczalności skrasowiałych skał wapiennych. Obrazu wszystkiego dopełnia klimat - wymieniany jako ostatni, ale wcale nie mniej ważny element przyrody nieożywionej. Pod tym względem w województwie śląskim, jako niezbyt rozległym obszarze, nie odnotowuje się znaczących skrajności. Wyjątek stanowią góry, gdzie obserwuje się zdecydowanie wyższe opady i niższe temperatury, co wynika ze znanej zależności zmiany warunków klimatycznych wraz ze zmianą wysokości nad poziomem morza. Wzajemnie przeplatające się i ściśle ze sobą powiązane elementy przyrody nieożywionej, tworzą warunki dla życia roślin i zwierząt. Obszary o zbliżonych cechach, głównie morfologicznych, tworzą odrębne regiony wydzielane w tzw. regionalizacji fizycznogeograficznej.

O stronie

Serwis o przyrodzie województwa śląskiego opracowywany jest przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin przyrodoznawstwa. Wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, zapraszamy do współredagowania oraz wzbogacania jego zawartości.

dr Jerzy B. Parusel

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego.

      logo CDPGS small logo slaskie kolorowe rgb

Newsletter

Informacje o bieżących wydarzeniach.

Zapisując się do newslettera zgadzasz się na postanowienia zawarte w naszej Polityce prywatności. Po zapisaniu prześlemy e-mail potwierdzający dopisanie do newslettera. Prosimy o potwierdzenie subskrypcji.

Zbiorcze RSS | Kalendarz RSS

© 2020 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska |
Design by PF / FreshSeo
sponsorzy


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.