zaproponuj artykuł

Instytucje i organizacje

Geoportale

 
ORSIP - Geoportal Województwa Śląskiego
ORSIP - Moduł Przyroda
BioGeo Silesia
 
Geoportal RDOŚ Katowice
geoportal.gov.pl

Biblioteki cyfrowe

 
Kolekcja "Natura" ŚBC
 

Infografiki

Infografika Kleszcze
Kleszcze

Polskie czerwone księgi

Ukazanie się w Polsce czerwonych ksiąg roślin i zwierząt poprzedzone było analizą zagrożenia poszczególnych grup systematycznych organizmów żywych, której wyniki były publikowane w formie czerwonych list.

Pierwszym polskim opracowaniem o charakterze czerwonej listy jest raport o stanie fauny kręgowców i wybranych bezkręgowców, wykonany pod redakcją Z. Głowacińskiego i opublikowany w roku 1980 (Głowaciński Z. i in. 1980. Stan fauny kręgowców i wybranych bezkręgowców Polski - wykaz gatunków, ich występowanie, zagrożenie i status ochronny. Studia Naturae, ser. A, nr 21). Zawiera on listę 624 taksonów kręgowców oraz wybranych 76 gatunków bezkręgowców.

Pierwszą polską czerwoną listę (obejmującą rośliny) opublikowano w roku 1986 (Zarzycki K., Wojewoda W. Red. 1986. Lista roślin wymierających i zagrożonych w Polsce. PWN, Warszawa). Zawiera ona wykaz 2 044 gatunków roślin, w tym: 800 gatunków grzybów wielkoowocnikowych, 480 gatunków porostów, 339 gatunków roślin naczyniowych, 254 gatunków glonów, 121 gatunków mchów i 50 gatunków wątrobowców. Za wymarłe uznano 124 gatunki. W drugim wydaniu tej listy (Zarzycki K., Wojewoda W., Hainrich Z. 1992. Lista roślin zagrożonych w Polsce. Instytut Botaniki PAN, Kraków) znalazły się już 2 563 gatunki roślin, w tym: 1 013 gatunków grzybów wielkoowocnikowych, 602 gatunki porostów, 418 gatunków roślin naczyniowych, 256 gatunków glonów, 136 gatunków mchów i 50 gatunków wątrobowców. Za wymarłe uznano 228 gatunków.

Pierwsza polska czerwona lista zwierząt ukazała się w roku 1992 (Głowaciński Z. Red. 1992. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, Kraków). Na liście tej figuruje 1 299 gatunków, w tym 49 uznanych za wymarłe. Kręgowce są reprezentowane przez 117 gatunków, w tym 12 wymarłych, a bezkręgowce - przez 1 182 gatunki, w tym 37 wymarłych. Najliczniejszą grupą bezkręgowców są owady, spośród których na liście zamieszczono 991 gatunków.

Dotychczas ukazały się dwa wydania Polskiej czerwonej księgi roślin i dwa wydania Polskiej czerwonej księgi zwierząt. Została również opracowana pierwsza Polska czerwona księga bezkręgowców.

Problem zagrożenia zbiorowisk roślinnych w Polsce został dostrzeżony po raz pierwszy przez D. Fijałkowskiego, który opublikował listę zbiorowisk proponowanych do ochrony ścisłej i częściowej (Fijałkowski D. 1982. Chrońmy przyrodę ojczystą, 38 (1-2)). Kolejną analizę zagrożenia roślinności, obejmującą 280 zbiorowisk Polski niżowej, wykonała H. Piotrowska. Z analizy tej wynika, że 66% zbiorowisk było zagrożonych (Piotrowska H. 1986. Schriftenreihe f. Vegetationskunde, 18. Bonn-Bad Godesberg). Pierwsza lokalna czerwona lista zbiorowisk została opracowana dla Wielkopolski (Brzeg A., Wojterska M. 1996. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B - Botanika, 45; 2001. Przewodnik sesji terenowych 52. Zjazdu PTB, 24-28 września 2001), a następna dla Górnego Śląska (Celiński F. i in. 1997. Czerwona lista zbiorowisk roślinnych Górnego Śląska. Raporty Opinie, 2. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska).

Materiał strony opracowano 30 września 2002 roku. Autor opracowania: J. B. Parusel.

O stronie

Serwis o przyrodzie województwa śląskiego opracowywany jest przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin przyrodoznawstwa. Wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, zapraszamy do współredagowania oraz wzbogacania jego zawartości.

dr Jerzy B. Parusel

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego.

      logo CDPGS small logo slaskie kolorowe rgb

Newsletter

Informacje o bieżących wydarzeniach.

Zapisując się do newslettera zgadzasz się na postanowienia zawarte w naszej Polityce prywatności. Po zapisaniu prześlemy e-mail potwierdzający dopisanie do newslettera. Prosimy o potwierdzenie subskrypcji.

Zbiorcze RSS | Kalendarz RSS

© 2020 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska |
Design by PF / FreshSeo
sponsorzy


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.