Występowanie szkodników oraz ich wpływ na ilość i jakość plonu roślin uprawnych jest znacznie zróżnicowany. W niektórych uprawach np. kukurydzy występują nieliczne szkodniki, natomiast w rzepaku ozimym ich liczba i szkodliwość jest bardzo duża. W rzepaku ozimym praktycznie przez cały okres wegetacji należy prowadzić monitoring i ochronę insektycydów skierowaną przeciwko różnym gatunkom owadów szkodliwych.

Zmiana dostępności środków ochrony roślin do zwalczania szkodników

Znacznie jesiennej ochrony owadobójczej w rzepaku ozimym nabrało znaczenia po 2021, w którym ostatecznie zostały wycofane zaprawy insektycydowe zawierające substancje czynne z grupy neonikotynoidów. Obecnie dostępne środki ochrony roślin przeznaczone do zaprawiania nasion według wielu opinii mają niższą zdolność do długotrwałego zabezpieczania roślin rzepaku przed uszkodzeniami powodowanym przez żerujące szkodniki. W związku z tym w praktyce rolniczej liczba zabiegów środkami owadobójczymi wzrosła. Jednocześnie liczba insektycydów do skutecznie eliminacji szkodników uległa zmniejszeniu, ponieważ wycofano między innymi takie substancje czynne jak:

 • chloropiryfos
 • fosmet
 • dimetoat
 • tiachlopryd
 • alfa- cypermetryna
 • beta- cyflutryna

Prowadząc zwalczanie szkodników należy pamiętać o rotacji mechanizmami działania, ponieważ w innym przypadku zwiększa się ryzyko indukowania zjawiska odporności szkodników na działanie substancji czynnych.

Szkodniki w rzepaku ozimym

Rzepak ozimy atakowany jest przez wiele gatunków szkodników i wymaga precyzyjnie przeprowadzonej ochrony insektycydowej, dlatego warto przyjrzeć się bliżej skutecznym insektycydom na tej stronie https://osadkowski.pl/srodki-ochrony-roslin/insektycydy–c-001119. Listę szkodników i ich znacznie gospodarcze przedstawiono w poniższej tabeli, w której przyjęto oznaczenia: + szkodniki o znaczeniu lokalnym, ++ szkodnik ważny, +++ szkodnik bardzo ważny.

Lp. Nazwa polska Znaczenie gospodarcze
1 Chowacz czterozębny +++
2 Słodyszek rzepakowy +++
3 Śmietka kapuściana +++
4 Pryszczarek kapustnik +++
5 Chowacz podobnik ++
6 Rolnice ++
7 Tantniś krzyżowiaczek ++
8 Chowacz brukwiaczek ++
9 Bielinki +
10 Chowacz galasówek +
11 Chowacz granatek +
12 Drążyny +
13 Drutowce +
14 Gnatarz rzepakowiec +
15 Lenie +
16 Łokaś garbatek +
17 Miniarka kapuścianka +
18 Mszyca kapuściana +
19 Nicienie +
20 Pchełka rzepakowa +
21 Pchełki ziemne +
22 Pędraki +

Tabela przygotowania na podstawie Metodyki Integrowanej Produkcji Rzepaku Ozimego i Jarego wydanie III, 02.2020

Szkodniki w rzepaku — jesień

Początek rozpoczęcia lustracji plantacji rzepaku zbiega się praktycznie z momentem siewu, ponieważ w uprawie bezpośrednio po wschodach, można zaobserwować pierwsze szkodniki. Atakują one rzepak w fazie liścieni, wpływając negatywnie na jego kondycje i powodując znaczne ubytki w blaszce liściowej.

Progi ekonomicznej szkodliwości najważniejszych ekonomicznie szkodników występujących w okresie jesiennym:

 • pchełki ziemne – 1 chrząszcze na 1 mb rzędu roślin
 • pchełka rzepakowa – 3 chrząszcze na 1 mb rzędu roślin
 • gnatarza rzepakowiec — średnio 1 larwa na roślinie
 • śmietka kapuściana — przynajmniej 1 muchówka w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni
 • mszyce – 2 kolonie mszyc na 1 m2
 • tantniś krzyżowiaczek — średnio 1 gąsienica na roślinie

Szkodniki w rzepaku — wiosna

W okresie wiosennym rzepak jest również podawany dużej presji ze strony licznych gatunków szkodników:

 • Szkodniki łodygowe — nalatują na plantacje rzepaku wczesną wiosną i żerują w łodydze rzepaku. Do tej grupy szkodników zaliczane są takie gatunki jak chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny i chowacz granatek.
 • Słodyszek rzepakowiec — największe szkody powoduje w okresie przed kwitnieniem, wgryza się w pąki kwiatowe powodując ich zamieranie.
 • Szkodniki łuszczynowe — ich larwy żerują w łuszczynach, do tej grupy należą chowacz podobnik i pryszczarek kapustnik.

Jakimi insektycydami zwalczać szkodniki w rzepaku?

Rola firmy Osadkowski jest profesjonalne doradztwo umożliwiające prowadzenie łanu w sposób efektywny ekonomicznie, a jednocześnie umożliwiającym uzyskanie wysokich i zadowalających plonów. Jednym z elementów prawidłowej agrotechniki jest ochrona insektycydowa, która w rzepaku odrywa bardzo ważną rolę. Dlatego też w ofercie firmy Osadkowski dostępne są insektycydy, pozwalające na eliminację szerokiego spektrum szkodników z zachowaniem zasad strategi przeciwdziałania powstawania odporności na działanie substancji czynnych. Szczególnie przydatne w ochronie owadobójczej rzepaku mogą być:

 • TopGun 050 CS — środek zawierający substancję czynną lambda cyhalotrynę o szybkim działaniu kontaktowym i żołądkowym.
 • Lamnos 20 SP- produkt oparty o acetamipryd o bardzo dobrym działaniu systemicznym Wykorzystywana zwłaszcza do zabiegów insektycydowych ukierunkowanych na szkodniki łuszczynowe.
 • Sivanto Energy — dwuskładnikowy insektycyd do zwalczania szkodników łodygowych i słodyszka rzepakowego. Zawiera niestosowana wcześniej w rzepaku ozimym substancję czynną flupyradifuron, która wykazuję bardzo wysoką skuteczność owadobójczą.

Szeroka oferta insektycydów reprezentująca najważniejsze grupy chemiczne pozwoli zwalczyć szkodniki o największym znaczeniu gospodarczym występujące w rzepaku ozimym, a tym samym ochronić jego plon.

 

Artykuł przypisany do: